Mapa defibrylatorów AED

Dostępne 24h/dobę w Aleksandrowie Łódzkim

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest defibrylator AED? Jak działa defibrylator AED?

Większość przypadków nagłego zatrzymania krążenia spowodowanych jest zaburzeniami systemu przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu. Takie zaburzenia nazywamy migotaniem komór ? nieskoordynowaną pracą mięśnia sercowego. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Wymaga szybkiej i skutecznej reakcji.
Tylko impuls elektryczny defibrylatora AED jest w stanie przywrócić prawidłową pracę serca. Lecz musi być dostarczony w krótkim czasie od momentu utraty przytomności.
Automatyczne defibrylatory AED zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być użyte przez każdego. Są bezpieczne i proste w użyciu. Po włączeniu podają głosowe komendy z instrukcją, co robić krok po kroku. Po przeklejeniu elektrod do klatki piersiowej osoby poszkodowanej przeprowadzają analizę rytmu serca. Dopiero po jej ukończeniu podejmują decyzję, czy jest potrzebne wyładowanie (impuls elektryczny). Jeżeli impuls jest zalecany, defibrylator AED podświetli przycisk defibrylacji. Wtedy można ją bezpiecznie przeprowadzić. Nie ma możliwości wykonania defibrylacji z użyciem AED u osoby, która jej nie potrzebuje.
Szybkie użycie defibrylatora AED może uratować ludzkie życie. Urządzenia AED są zamontowane w miejscach łatwo dostępnych w przestrzeni publicznej. Rozwijanie sieci defibrylatorów AED przyczynia się do poprawy również Twojego bezpieczeństwa.

Jak dużo osób doznaje nagłego zatrzymania krążenia rocznie?

Nagłe zatrzymanie krążenia, do którego dochodzi każdego roku poza szpitalami na całym świecie, jest odpowiedzialne za 7 milionów zgonów (400.000 w Europie i 380.000 w USA).
Jak pokazują liczne badania medyczne, wczesne rozpoczęcie wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej oraz użycie defibrylatora AED przez świadków zdarzenia, przyczynia się do wzrostu przeżywalności nawet o 40 punktów procentowych.

Czy każdy może użyć defibrylatora AED?

Użycie defibrylatora AED jest bardzo proste i może być wykorzystane przez świadka zdarzenia nawet bez przeszkolenia. Po włączeniu AED podaje krótkie komunikaty głosowe z instrukcją, co robić. Jednakże, w niektórych krajach jest wymagane przejście certyfikowanego szkolenia z obsługi AED, aby móc go używać

Czy jest konieczne przeszkolenie, by wiedzieć, jak użyć defibrylatora AED?

Użycie defibrylatora stanowi część standarowego kursu pierwszej pomocy. Warto nauczyć się go obsługiwać, by móc działać szybko i sprawnie.
Więcej informacji dot. szkoleń z pierwszej pomocy uzyskasz na stronie: fundacjaratujzycie.eu

Mapa defibrylatorów AED


Każdy może uratować życie

Pobierz bezpłatnie aplikację Staying Alive
Google Play
Appstore

Napisz do nas